NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Khảo sát, tư vấn, thiế lập phương án xử lý, phòng ngừa hoàn toàn miễn phí.

2. Kiểm tra định kỳ và xử lý bổ sung, tham mưu các biện pháp ngăn ngừa triệt để.

3. Hệ thống mạng lưới trên toàn quốc, đội ngũ kỹ thuật lành nghề, nhiệt tình.

4. Chế độ hậu mãi cho khách hàng tốt nhất.

5. Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ khiếu nại nào liên quan thì hay bên tiến hàng kiểm tra xử lý thích đáng mà không tính phí.